Totalul afișărilor de pagină

duminică, 6 martie 2011

Religia - o frază de dînşii inventată

Isaac Asimov


"Gândiţi-vă la oamenii care cred în asemenea lucruri şi care nu se sfiesc să ignore, complet, toate descoperirile minţilor perseverente de-a lungul atâtor secole de când a fost scrisă Biblia. Şi tocmai aceşti ignoranţi, cei mai needucaţi, cei mai lipsiţi de imaginaţie, cei mai nechibzuiţi dintre noi, s-ar face călăuze şi conducători ai noştri, ai tuturor; şi-ar impune credinţele firave şi copilăreşti asupra noastră; ne-ar invada şcolile şi bibliotecile şi casele. Eu personal sunt foarte indignat de aceasta."
Isaac Asimov, "Canadian Atheists Newsletter", 1994
"Sunt cât se poate de ateu. Mi-a luat mult timp s-o spun. Sunt ateu de ani şi ani, dar, oarecum, am considerat că ar fi fost lipsit de respect intelectual să spui că eşti ateu, pentru că presupunea cunoştinţe pe care nu le aveai. Oarecum era mai bine să spui că eşti umanist sau agnostic. În final, am decis că sunt şi o fiinţă emoţională, pe lângă una raţională. Emoţional, sunt ateu. Nu am probe care să demonstreze că Dumnezeu nu există, dar bănuiesc atât de puternic că nu există încât nu vreau să-mi pierd vremea."

"Fundamentaliştii neagă că evoluţia ar fi avut loc; ei neagă că pământul şi universul ca întreg ar fi mai vechi de câteva mii de ani şi aşa mai departe. Există dovezi ştiinţifice ample că fundamentaliştii greşesc în aceste probleme şi că noţiunile lor de cosmogonie au cam tot atâta bază factuală cât Zâna Măseluţă."

"Gândiţi-vă la oamenii care cred în asemenea lucruri şi care nu se sfiesc să ignore, complet, toate descoperirile minţilor perseverente de-a lungul atâtor secole de când a fost scrisă Biblia. Şi tocmai aceşti ignoranţi, cei mai needucaţi, cei mai lipsiţi de imaginaţie, cei mai nechibzuiţi dintre noi, s-ar face călăuze şi conducători ai noştri, ai tuturor; şi-ar impune credinţele firave şi copilăreşti asupra noastră; ne-ar invada şcolile şi bibliotecile şi casele. Eu personal sunt foarte indignat de aceasta."

"Creaţioniştii lasă impresia că o <<teorie>> e ceva ce-ai născocit după o noapte de beţie."

"Prefer raţionalismul ateismului. Întrebarea dacă există Dumnezeu sau alte obiecte ale credinţei este iraţională şi nu joacă niciun rol în raţionalism, deci nu trebuie să-ţi pierzi vremea atacând sau apărând vreo opinie."


"Citită cum trebuie, Biblia însăşi este cel mai puternic motiv pentru ateism ce ar putea fi conceput."

                                 Jawaharlal Nehru


"Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a spiritului."

"Trăim într-o lume minunată, plină de frumuseţe, farmec şi aventură. Nu există limite la aventurile pe care le putem avea numai dacă pornim să le căutăm cu ochii deschişi."

"Vorbim destre un stat secular în India. Poate nu este tocmai uşor să găseşti un cuvânt bun în [limba] hindi pentru <<secular>>. Unii cred că asta desemnează ceva opus religiei. Evident, asta e o greşealǎ. Asta înseamnă de fapt că e vorba de un stat ce onorează toate credinţele în mod egal şi le oferă oportunităţi egale; adică un stat ce nu îşi permite să fie ataşată unei anumite credinţe sau religii, care să devină ulterior religie de stat."


"Religia se continuă în misticism şi metafizică şi filosofie. Au existat mari mistici, figuri atractive, ce nu pot fi desconsideraţi ca simpli nebuni auto-iluzionaţi. Şi totuşi misticismul (în sensul îngust al cuvântului) mă irită; pare vag, şi moale şi flasc, nu o disciplină riguroasă a minţii, ci o suspendare a facultăţilor mentale şi un trai într-o mare a experienţelor emoţionale. Experienţa asta poate duce ocazional la o conştientizare a unor procese interioare mai puţin evidente, dar la fel de bine pot duce la amăgire de sine."

"În esenţă, sunt interesat de această lume, de această viaţă, nu de vreo lume virtuală sau viaţă viitoare. Dacă există sau nu suflet, dacă există sau nu viaţă după moarte, eu nu ştiu; şi oricât de importante ar fi aceste întrebări, ele nu mă neliniştesc deloc."

"Ce este mister(ios)ul eu nu ştiu. Nu-l numesc Dumnezeu deoarece Dumnezeu a ajuns să definească multe lucruri în care eu nu cred. Sunt incapabil să mă gândesc la o zeitate sau la orice fiinţă supremă neştiută în termeni antropomorfici, iar faptul că mulţi oameni încă gândesc în acest fel nu încetează să mă surprindă. Orice idee de Dumnezeu personal mi se pare foarte ciudată."

"Religia organizată, aliindu-se cu teologia şi deseori preocupată de propriile privilegii mai mult decât cu treburile spiritului, încurajează o atitudine ce este exact opusul ştiinţei. Produce îngustime [a minţii] şi intoleranţă, credulitate şi superstiţie, emotivitate şi iraţionalitate. Tinde să închidă şi să limiteze mintea umană şi să producă o atitudine de om dependent şi lipsit de libertate. Chiar dacă Dumnezeu nu există ar fi necesar să-L inventăm, spusese Voltaire... şi poate că e adevărat, iar mintea umană, întradevăr, a încercat mereu să creeze o asemenea imagine mentală sau un asemenea concept, ce s-a [tot] dezvoltat o dată cu dezvoltarea minţii. Însă e posibilă şi o propunere inversă: şi dacă Dumnezeu există, este de dorit să nu privim către El sau să depindem de El. Prea multă dependenţă de forţe supranaturale poate duce, şi adesea a dus, la pierderea independenţei omului, şi la o tocire a capacităţii sale creative."

"S-ar putea spune că India este o ţară religioasă mai presus de toate, şi hinduşi şi musulmani şi sikhi şi alţii se mândresc cu credinţa lor şi îşi afirmă adevărurile personale spărgând capete. Spectacolul a ceea ce se cheamă religie, sau în orice caz religie organizată, în India şi în alte părţi, m-a umplut de groază şi l-am condamnat frecvent, dorind totodată să le elimin în totalitate. Aproape întotdeauna aceasta pare să întruchipeze credinţă şi reacţie oarbă, dogmă şi fanatism, superstiţie şi exploatare, şi menţinerea unor interese obţinute. [...] Însă religia organizată, oricare ar fi trecutul său, este astăzi o formă golită de conţinut. D-l G. K. Chesterton l-a comparat (nu religia sa, ci o alta) cu o fosilă, care este o formă a unui animal sau a unui organism din care toată substanţa organică a dispărut, dar şi-a păstrat forma, fiind umplută cu o total altă substanţă. Şi, chiar şi acolo unde mai rămâne ceva de valoare, aceasta este învăluită de un conţinut diferit şi dăunător. Asta pare să se fi întâmplat atât în religiile noastre estice, ca şi în cele vestice."

"Religia nu este un teritoriu familiar pentru mine, şi pe măsură ce am îmbătrânit, în mod clar m-am îndepărtat de ea. Eu am altceva în locul ei, ceva mai vechi decât doar intelectul şi raţiunea, ceea ce-mi oferă putere şi speranţă. În afară de această pornire indefinibilă şi nedefinită, ce ar putea avea doar un strop de religie în ea, cu toate că e diferită de aceasta, am ajuns să mă bazez în întregime pe procesele minţii. Poate că acestea sunt nişte baze slabe, dar oricât aş căuta, nu găsesc altele mai bune."

"Faptele sunt fapte şi nu vor dispărea în funcţie de dorinţele voastre."

"Ignoranţa se teme întotdeauna de schimbare."

"Ştiinţa este singura care poate să rezolve problemele sărăciei şi malnutriţiei, a lipsei de igienă şi de alfabetizare, a superstiţiei şi obiceiurilor şi tradiţiilor înjositoare, a numeroaselor resurse ce sunt irosite şi a unei ţări bogate locuite de săraci înfometaţi... Cine şi-ar permite să  ignore ştiinţa astăzi? La fiecare pas trebuie să-i cerem ajutorul... Viitorul aparţine ştiinţei şi celor ce devin prietenii ştiinţei."

"Nu vreau să am nimic de-a face cu orice religie ce ţine masele satisfăcute cu un trai în sărăcie, mizerie şi ignoranţă. Nu vreau să am nimic de-a face cu vre-un ordin, religios sau nu, ce nu-i învaţă pe oameni că sunt capabili să devină mai fericiţi şi mai civilizaţi pe acest pământ, capabili să devină  stăpâni ai propriului destin şi căpitani ai propriului suflet."

"Nici o ţară sau neam ce sint sclavi ai dogmei sau ai mentalităţii dogmatice nu pot progresa, şi, din nefericire, ţara noastră şi poporul nostru au devenit extraordinar de dogmatice şi înguste la minte."

"Să fim un pic mai modeşti; să ne gândim că poate adevărul nu este în totalitate cu noi."

"Persoana ce vorbeşte mereu despre propria sa virtute este adesea cea mai puţin virtuoasă."

                                   George Carlin

"Am început să venerez soarele din mai multe motive. În primul rând, spre deosebire de alţi zei pe care i-aş putea menţiona, pot să văd soarele. E acolo pentru mine în fiecare zi. Iar lucrurile pe care mi le oferă sunt destul de evidente tot timpul: căldură, lumină, hrană, o zi minunată. Nu este niciun mister, nimeni nu cere bani, nu trebuie să mă îmbrac special şi nu există nici ploconeli plicticoase. Şi, destul de interesant, am descoperit că rugăciunile pe care le adresez soarelui şi cele pe care le adresam lui «Dumnezeu» primesc răspuns cam cu aceeaşi probabilitate, de 50%."

"N-aş vrea să fiu niciodată membrul unui grup al cărui simbol e un ins bătut în cuie pe două bucăţi de lemn.""Toate religiile, cu zeii, semizeii, profeţii, mesia şi sfinţii lor, sunt produse ale fanteziei şi credulităţii unor oameni care încă nu au atins dezvoltarea maximă şi personalitatea completă a puterilor lor intelectuale."

"Timp de zece secole, creştinismul, înarmat cu omnipotenţa Bisericii şi Statului, fără concurenţă care să i se opună, a reuşit să depraveze, să înjosească şi să falsifice mintea Europei. Nu avea competitori, pentru că în afara Bisericii nu existau nici gânditori, nici persoane educate. Ea singură preda, ea singură vorbea şi scria."

"Înlocuind cultul lui Dumnezeu cu respectul şi iubirea pentru umanitate, proclamăm că raţiunea umană este singurul criteriu al adevărului; conştiinţa umană, baza justiţiei; libertatea individuală şi colectivă, singura sursă de ordine în societate."


Rezumatul Crestinismului - Dumnezeu Se Sacrifica Pe El Insusi Lui Insusi
De cine sint posedati acesti fanatici? 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu